Αρχική |  Πληροφορίες  |  Υποστήριξη

Free PDF Creator


100% Δωρεάν δημιουργία αρχείων PDF από οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows

Γιατί ο δημιουργός Solid PDF είναι ο καλύτερος;

Άλλοι δωρεάν δημιουργοί PDF ωχριούν σε σύγκριση. Εδώ είναι μερικές από τις αδυναμίες που βρέθηκαν σε άλλους Δημιουργούς αρχείων PDF. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ελεύθερη έκδοση Solid PDF Creator έχει τέλεια αποτελέσματα.

Τέλεια Κωδικοποίηση Χαρακτήρων

Η σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων είναι σημαντική ώστε να μπορείτε να:

  • κάνετε αναζήτηση στα αρχεία PDF χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά
  • ανακτήσετε σωστά περιεχόμενο από τα αρχεία PDF στο μέλλον

PDF Character Encoding

Ενώ όλοι οι παραπάνω ειδικοί χαρακτήρες εμφανίζονται σωστά στο Acrobat Reader, η αντιγραφή και επικόλληση των χαρακτήρων αποκαλύπτει ότι ο δημιουργός Solid PDF έχει κωδικοποιήσει σωστά τους ειδικούς χαρακτήρες στην PDF μορφή, ενώ Cute PDF και PDF995 έχουν λάθη. Σημειώστε ότι το σωστά κωδικοποιημένο αρχείο PDF από τον δημιουργό Solid PDF είναι σημαντικά μικρότερο από το τεράστιο αρχείο χαμηλής ποιότητας των άλλων προϊόντων.

Καλύτερη Ποιότητα Εικόνας

Οι κατώτερης ποιότητας δημιουργοί PDF κάνουν χρήση απλοϊκών στρατηγικών για τη συμπίεση εικόνας όπως η μετατροπή όλων των εικόνων σε Jpeg. Ο δημιουργός Solid PDF χρησιμοποιεί κατάλληλη συμπίεση εικόνας ανάλογα με τον τύπο της κάθε εικόνας. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές, ο δημιουργός Solid PDF είναι επίσης εξαιρετικά παραμετροποιήσιμος όταν πρόκειται για επιλογές βελτιστοποίησης εικόνας.

Άλλοι δωρεάν Δημιουργοί Αρχείων PDF
Κακής Ποιότητας Εικόνες PDF
Κακής Ποιότητας Εικόνες PDF
Solid PDF Creator
Υψηλής Ποιότητας Εικόνες PDF
Υψηλής Ποιότητας Εικόνες PDF

Μικρότερα αρχεία PDF

Όταν πρόκειται για συνημμένα σε emails και downloads, το θέμα του μεγέθους είναι σημαντικό. Για κατώτερης ποιότητας δημιουργούς αρχείων PDF, την επίτευξη μικρού μεγέθους αρχείων PDF επιτυγχάνεται σε βάρος της ποιότητας. Ο δημιουργός Solid PDF κάνει το μικρότερο δυνατό αρχείο διατηρώντας πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Αρχειοθέτηση Συμβατή με PDF/A-1b

Δεν υπάρχει κανένας άλλος δωρεάν δημιουργός PDF ικανός να δημιουργήσει αρχειοθετούμενα αρχεία συμβατά με PDF/A-1b (ISO 19005-1) . Και η λίστα συνεχίζεται. Ποιόν θα εμπιστευτείτε για την ποιότητα των αρχειοθετημένων αρχείων PDF;

©2000-2018 Solid Documents