Hjem |  Om |  Hjelp

Free PDF Creator


100% gratis PDF fremstilling fra alle Windows programmer

Hvorfor er Solid PDF Creator best?

Andre gratis PDF fremstillere kan ikke måle seg. Her er bare noen av feilene som forekommer hos mindreverdige PDF fremstillere. I alle disse tilfellene fungerer vår gratis Solid PDF Creator feilfritt.

Perfekt tegnkoding

Riktig tegnkoding er viktig for å kunne:

  • gjennomsøke PDF arkivene ved hjelp av stikkord
  • overføre korrekt innhold fra PDF arkiv i fremtiden

PDF Character Encoding

Mens alle de spesielle tegnene ovenfor er korrekt fremstilt i Acrobat Reader, viser kopiering av tegnene at bare Solid PDF Creator har kodet de spesielle tegnene i PDF utkastet, mens Cute PDF og PDF995 ikke har det. Bemerk også at PDF-en fra Solid PDF Creator er mye mindre enn de kvalitativt underlegne filene fra de andre produktene.

Bedre bildekvalitet

Mindreverdige PDF fremstillere bruker simple strategier for komprimering av bilder, som for eksempel å overføre alle bilder til Jpg. Solid PDF Creator bruker bilde-komprimering tilpasset bildetype. I motsetning til konkurrenter er Solid PDF Creator også veldig fleksibelt i hendhold til bilde-redigering.

Andre gratis PDF fremstillere
Lav kvalitet på bilder i PDF
Lav kvalitet på bilder i PDF
Solid PDF Creator
Høy kvalitet på bilder i PDF
Høy kvalitet på bilder i PDF

Mindre PDF filer

Når det gjelder vedlegg til e-post og nedlasting er størrelse fortsatt avgjørende. Hos kvalitativt mindreverdige PDF fremstillere, fører komprimering av PDF filer til reduksjon i kvalitet. Med Solid PDF Creator reduseres filstørelsen maksimalt samtidig som høy kvalitet opprettholdes

PDF/A-1b kompatible arkiver

Ingen andre gratis PDF fremstillere er i stand til å generere PDF/A-1b (ISO 19005-1) kompatible arkiv-filer. Listen fortsetter. Hvem vil du betro kvaliteten på dine arkiverte PDF filer?

©2000-2018 Solid Documents