Strona główna |  O Nas |  Forum

Free PDF Creator


Zupełnie bezpłatne tworzenie plików PDF za pomocą dowolnej aplikacji Windows posiadającej funkcję drukowania.

Solid czy Cute?

Zastanów się przez chwilę skąd się wzięła nazwa? Przewiń stronę niżej aby się przekonać czym tak naprawdę różnią się bezpłatne wersje produktów umożliwiających generowanie pliku PDF.

sol·id (sŏl'ĭd)

adj. sol·id·er, sol·id·est
  1. Substantial; hearty: a solid meal.
  2. Sound; reliable: solid facts.
  3. Financially sound.
  4. Of good quality and substance: a solid foundation.
  5. Slang Excellent; first-rate.
  6. Upstanding and dependable: a solid citizen.

cute (kyōōt)

adj. cut·er, cut·est
  1. Delightfully pretty or dainty.
  2. Obviously contrived to charm; precious.
  3. Shrewd; clever.

Funkcje produktu:

BEZPŁATNY 'Cute'
BEZPŁATNY Solid
USD 49,00 Plus
  Drukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję dukowania.
  Własne ustawienia strony. Utwórz pliki PDF o niestandardowym rozmiarze stron, marginesach i orientacji.
  Szyfrowanie plików PDF. Pliki PDF możesz zabezpieczyć za pomocą szyfrujących algorytmów 128-bit RC4 lub AES.
  Ustawianie uprawnień do PDF. Określ użytkowników, którzy mogą czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do plików PDF.
  Ustawienie właściwości dokumentu. Możesz zdefiniować Tytuł Dokumentu, Autora, Temat lub Kluczowe słowa, aby lepiej zarządzać dokumentami.
  Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto bedzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumetu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF.
  Redukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plków PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość.
  Ustawienia dla Acrobat Reader. Możesz określić domyślne ustawienia rozmieszczenia stron, początkowego powiększenia oraz wyświetlenia miniatur stron.
  Archiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1.
  Tworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste.
  Interfejs użytkownika WYSIWYG. Graficzne środowisko użytkownika umożliwia jednocześnie pracę z wieloma plikami PDF i łatwą manipulację poszczególnymi stronami.
  Pozyskiwanie stron. Pozyskaj wybrane strony z pliku PDF, jako nowy plik PDF lub utwórz wiele nowych plików PDF dla każdej strony.
  Znak wodny. Korzystaj z szablonów znaków wodnych, własnych znaków, tekstowych stempli, obrazów i nagłówków elektronicznych.
  Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF.
  Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami.

BEZPŁATNA wersja Solid PDF Creator, którą możesz pobrać , jest w pełni funkcjonalnym kreatorem plików PDF. Przy pomocy tego produktu możesz tworzyć wysokiej jakości pliki PDF zachowując wszystkie cechy dokumentu wyjściowego: kodowanie znaków, ochronę hasłem, właściwości, ustawienia widoku oraz opcje jakość/rozmiar.

Bez ponagleń o rejestrację. Bez znaków wodnych. Bez daty wygaśnięcia. Bez haczyków.. Po prostu Solid PDFTM.

Przetestuj FREE Solid PDF Creator: pobierz .
A za cenę tylko USD 49,95   możesz cieszyć się wiodącym produktem w dziedzinie tworzenia i konfiguracji plików PDF.

©2000-2018 Solid Documents