Hem |  Om produkten |  Support

Free PDF Creator


Gratis PDF-skapare - kompatibel med alla Windows-applikationer

Varför är Solid PDF Creator bäst?

Andra kostnadsfria PDF-skapare bleknar i jämförelse. Här illustreras några av bristerna i andra PDF-skapare. I samtliga fall klarar Solid PDF Creator jobbet perfekt.

Perfekt teckenkonvertering

Korrekt fontkonvertering är viktigt för att kunna:

  • söka på nyckelord i dokumentet
  • återskapa dokument från dina PDF-arkiv i framtiden

PDF Character Encoding

Trots att samtliga specialtecken som visas ovan återges korrekt i Acrobat Reader, så visar det sig, när man kopierar in tecknen till ett annat program, att tecknen som har konverterats av Solid PDF Creator visas korrekt, till skillnad från Cute PDF och PDF995. Notera att PDF-dokumentet från Solid PDF Creator har betydligt mindre filstorlek än de lågkvalitativa dokument som har skapats med de andra produkterna.

Bättre bildkvalité

Andra PDF-skapare använder förenklade strategier för bildkompression som att t ex enbart komprimera till JPEG. Solid PDF Creator använder olika typer av bildkompression beroende på bildtyp. Till skillnad från konkurrenterna så har Solid PDF Creator många inställningar för bildoptimering.

Andra kostnadsfria PDF-skapare
Lågkvalitativa PDF-bilder
Lågkvalitativa PDF-bilder
Solid PDF Creator
Högkvalitativa PDF-bilder
Högkvalitativa PDF-bilder

PDF-dokument med mindre filstorlek

Det viktigaste när man skickar e-post är att filer som man bifogar har liten filstorlek. Andra PDF-skapare offrar kvalité för att uppnå mindre filstorlekar. Solid PDF Creator skapar minsta tänkbara filer utan att tumma på kvaliteten.

Arkivering med PDF/A-1b

Inga andra kostnadsfria PDF-skapare klarar av att skapa PDF/A-1b (ISO 19005-1) -kompatibla dokument för arkivering. Vem litar du på när det handlar om kvaliteten på dina arkiverade PDF-dokument?

©2000-2018 Solid Documents